Więcej spokoju w Twoim codziennym życiu

Rozszerzona gwarancja to spokój dla Ciebie.

Przedłuż gwarancje dla Twojego urządzenia

Przedłuż gwarancje dla Twojego urządzenia

Electrolux produkuje wysokiej jakości sprzęt gospodarstwa domowego. Poza standardowym okresem gwarancji możesz rozszerzyć ochronę Twoje urządzenia o dodatkowy rok. Ciesz się swoim urządzeniem Electrolux przez długi czas.

Rozszerzona ochrona gwarancyjna

Jakie korzyści płyną z rozszerzonej ochrony serwisowej?

Nawet po upływie standardowej dwuletniej gwarancji producenta masz nadal możliwość objęcia rozszerzoną ochroną serwisową Twoje urządzenie.
Zakup rozszerzonej gwarancji pozwoli Ci uniknąć dodatkowych kosztów i zabezpieczyć Twój sprzęt od zdarzeń losowych.

Znajdź najlepsze rozwiązanie w trzech prostych krokach

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji, zadzwoń do nas: 801 444 800
*opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

 • Trzy proste kroki
  1
  Wybierz pakiet

     

 • 2
  Podaj niezbędne informacje o urządzeniu

  (Numer seryjny i PNC, data dokonania zakupu)

 • 3
  Wybierz sposób płatności

     

Często zadawane pytania

Dla jakiego urządzenia mogę nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux?

Dodatkowy Pakiet Serwisowy można nabyć dla dużych urządzeń AGD (płyty, kuchnie, kuchenki, piekarniki, okapy, chłodziarki, pralki, suszarki, zmywarki) marki Electrolux zakupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy zakup Dodatkowego Pakietu Serwisowego Electrolux wpływa na okres Standardowej Gwarancji Producenta?

Nie, okres trwania Dodatkowego Pakietu Serwisowego Electrolux nie wpływa na okres trwania Standardowej Gwarancji Producenta i rozpoczyna się w zależności od wybranego pakietu.

Jakich usterek nie obejmuje Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux?

Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux nie obejmuje np.:
• uszkodzeń urządzenia spowodowanych wszelkimi zdarzeniami losowymi, chyba, że wybrano pakiet który obejmuje tego rodzaju uszkodzenia;
• zużycia elementów eksploatacyjnych, które ze względu na swój charakter, ulegają zużyciu w okresie krótszym niż okres przydatności urządzenia np.: żarówki, baterie, bezpieczniki itp;
• korozji, zmian estetycznych wynikających z normalnego użytkowania urządzenia i niewpływających na prawidłowe działanie sprzętu;
• uszkodzeń związanych z użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi;
• uszkodzeń wynikających z naprawy urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione przez Electrolux.
Pełna lista, czego nie obejmuje ten pakiet znajduje się w Ogólnych Warunkach Usługi.

Ile zapłacę za Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux?

Ceny pakietów są rożne w zależności od zakresu ochrony, oraz czasu jego obowiązywania. O szczegóły zapytaj na infolinii 801 444 800* lub sprawdź na www.electrolux.pl/rozszerzonagwarancja.

*opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

Kiedy mogę nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux?

Termin, kiedy można nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy może być uzależniony od zakresu ochrony. Jedną z podstawowych zasad jest to, że urządzenie nie może być starsze niż 8 lat. Informację, jaki pakiet będzie najkorzystniejszy dla Ciebie, uzyskasz dzwoniąc na Infolinię pod numerem: 801 444 800* lub sprawdzając na www.electrolux.pl/rozszerzonagwarancja.

*opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

W jaki sposób mogę zgłosić usterkę podczas obowiązywania Dodatkowego Pakietu Serwisowego Electrolux?

Wszelkie nieprawidłowości można zgłosić kontaktując się bezpośrednio z naszą Infolinią pod numerem: 801 444 800*.

*opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

Przez kogo oferowane są Dodatkowe Pakiety Serwisowe Electrolux?

Dodatkowey Pakiet Serwisowy będące formą ubezpieczenia urządzenia, są oferowane przez Electrolux Insurance Co Ltd z siedzibą w Sztokholmie, a pozostałe przez Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Naprawy urządzeń, które objęte są wykupionym pakietem wykonywane są przez Autoryzowaną Sieć Serwisową firmy Electrolux Poland Sp. z o.o., w miejscu jego instalacji przez klienta, a jeśli nie jest to możliwe – w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.

Czy w przypadku naprawy ponoszę jakiekolwiek koszty?

Nie, jeśli uszkodzenie jest objęte wykupionym pakietem. Dodatkowe Pakiety Serwisowe obejmują pokrycie wszelkich kosztów naprawy lub wymiany, w tym również kosztów transportu i instalacji.

Kiedy urządzenie wymieniane jest na nowe w ramach Dodatkowego Pakietu Serwisowego?

Urządzenie zostanie wymienione na nowe, jeżeli naprawa wadliwego urządzenia jest niemożliwa lub będzie ekonomicznie nieuzasadniona.

Jakie urządzenie otrzymam, gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona?

W przypadku wymiany, klient otrzyma nowe urządzenie posiadające porównywalne funkcje oraz o wartości urządzenia wymienionego.

Jeśli sprzedam lub podaruję urządzenie, które jest objęte Dodatkowym Pakietem Serwisowym, czy urządzenie nadal będzie objęte usługami tego pakietu?

Prawa i obowiązki wynikające z zakresu usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego mogą zostać przeniesione na nowego właściciela urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem 801 444 800*.

*opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

Jaki wpływ na zakres usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego mają naprawy lub wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji producenta?

Dokonanie napraw lub wymiany urządzenia w ramach Standardowej Gwarancji Producenta nie wpływa na długość i zakres usługi wybranego Pakietu.

Jaki wpływ na zakres usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego ma wymiana sprzętu na nowy w ramach tego pakietu?

W przypadku wymiany urządzenia, wymienione urządzenie objęte będzie Standardową Gwarancją Producenta.

Czy mogę odstąpić od umowy na Dodatkowy Pakiet Serwisowy Electrolux?

Tak, w przypadku Dodatkowych Pakietów Serwisowych będących formą ubezpieczenia można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli w tym czasie nie została wykonana wymiana lub naprawa urządzenia. W innym przypadku nie ma możliwości rezygnacji z usługi.