Jak wymienić szufladę (V)

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 14:48

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


WYMIANA KOSZYKA-CHŁODZIARKI-CRISPER

Najpierw wyciągnij kosz, aż osiągnie pozycję końcową,

Następnie delikatnie pociągnij przednią stronę do góry, aż uwolni się z prowadnic po bokach.

Na koniec kontynuuj wyciąganie go i wyjmij z miejsca