Jak ustawić godzinę w kuchni wolnostojącej Electrolux?

Ostatnia aktualizacja 21.03.2024 14:35

Problem

  • Jak ustawić godzinę w kuchni gazowo-elektrycznej Electrolux?
  • Wyświetlacz w kuchni gazowo-elektrycznej miga

Dotyczy

  • Kuchnie wolnostojące gazowo-elektryczne
  • Kuchnie elektryczne

Rozwiązanie

Przed użyciem funkcji  piekarnika należy ustawić czas. Po podłączeniu urządzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w dostawie energii, wyświetlacz zacznie migać automatycznie.

Ustaw zegar korzystając z poniższych wskazówek, jesli twoje urządzenie nie jest pokazane poniżej zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Pobierz instrukcje obsługi.

Panel sterowania kuchni wolnostojącej typ 1 (gazowo-elektryczna)

1. Nacisnąć przycisk wyboru (symbol zegara). Włączy się symbol aktywnego zegara.

2. Nacisnąć przycisk + lub - aby ustawić aktualną godzinę

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina. 

Aby zmienić ustawioną godzinę, włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie + i - lub symbol zegara

Gdy miga dwukropek między wskazaniem godzin i minut, nacisnąć lub + lub - , aby ustawić nową godzinę.


Panel sterowania kuchni wolnostojącej typ 2 (elektryczna/indukcyjna)Ustawianie godziny:

1. Przed użyciem piekarnika należy ustawić czas. Wskaźnik  miga na wyświetlaczu po podłączeniu urządzenia do zasilania, po przerwie w zasilaniu lub gdy zegar nie jest ustawiony.

2. Nacisnąć + lub - , aby ustawić prawidłową godzinę.

3. Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina.

Zmiana czasu:

UWAGA: Nie można zmienić aktualnej godziny, jeśli działa jakakolwiek funkcja.

Nacisnąć  kilkakrotnie, aż wskaźnik aktualnej godziny zacznie migać. Aby ustawić nowy czas, patrz informacje „Ustawianie godziny”.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.