Jak ustawić godzinę w kuchni wolnostojącej Electrolux?

Ostatnia aktualizacja 14.11.2022 09:59

Problem

  • Jak ustawić godzinę w kuchni gazowo-elektrycznej Electrolux?
  • Wyświetlacz w kuchni gazowo-elektrycznej miga

Dotyczy

  • Kuchnie wolnostojące gazowo-elektryczne

Rozwiązanie

Przed użyciem piekarnika należy ustawić czas. Po podłączeniu urządzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w dostawie energii, wyświetlacz zacznie migać automatycznie.

1. Nacisnąć przycisk wyboru (symbol zegara)  . Włączy się symbol aktywnego zegara.

2. Nacisnąć przycisk + lub - aby ustawić aktualną godzinę

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina. Aby zmienić ustawioną godzinę, włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie + i - lub symbol zegara


Gdy miga dwukropek między wskazaniem godzin i minut, nacisnąć lub + lub - , aby ustawić nową godzinę.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.