Podłączenie okapu do rekuperacji

Ostatnia aktualizacja 25.02.2021 15:16

Problem

  • Podłączenie okapu do rekuperacji
  • Modyfikacja urządzenia

Dotyczy

  • Okapy

Rozwiązanie

Produkowane przez firmę Electrolux okapy nie są przystosowane do podłączenia pod system rekuperacji. Mogą one działać wyłacznie w obiegu zamkniętym (z zastosowaniem filtrów węglowych) lub z podłączeniem do otworu kominowego. 

Podłączenie okapu do rekuperacji wiąże się z modyfikacją urządzenia, a jakakolwiek nieautoryzowana ingerencja w integralność urządzenia wiąże się z utratą gwarancji producenta.

Electrolux zdecydowanie odradza jakiekolwiek modyfikacje, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia lub osłabić jego początkową efektywność.