Błędy instalacji elektrycznej płyty grzejnej/kuchenki

Ostatnia aktualizacja 11.10.2023 12:41

Problem

  • Urządzenie nie działa / nie można go włączyć. 
  • Nagrzewają się tylko dwa pola grzejne. 
  • Na wyświetlaczu ustawiania zasilania pojawia się komunikat o błędzie E6 lub E641
  • Pola grzejne po lewej stronie nagrzewają się szybciej i świecą jaśniej niż pola po prawej stronie. 
  • Przepala się bezpiecznik płyty grzejnej

Dotyczy

  • elektryczna płyta grzejna do zabudowy
  • kuchenka wolnostojąca z elektryczną płytą grzejną

Rozwiązanie

W przypadku nowej instalacji płyty indukcyjnej wyżej wymienione problemy z reguły oznaczają, że urządzenie zostało zainstalowane nieprawidłowo.    

Uwaga: Nowa instalacja oznacza jedno z poniższych:  

  • Nowe urządzenie zostało pierwszy raz podłączone do zasilania elektrycznego. 
  • Urządzenie jest podłączone do innego gniazda elektrycznego.

1. Należy sprawdzić, czy w gnieździe elektrycznym jest napięcie.  

W tym celu należy podłączyć inne urządzenie i sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Jeśli gniazdo elektryczne nie działa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wyeliminować problem.  

2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik jest sprawny.  

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik.

Jeżeli nadal będzie następowało wyzwalanie bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.  

3. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstalował urządzenie.  

Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Uwaga: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji 

Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.