Słychać klikanie pod polami płyty indukcyjnej

Ostatnia aktualizacja 17.05.2023 14:46

Problem

  • Podczas pracy płyty słyszalne jest cykanie.
  • Nieaktywne pole klika, mimo że nie jest włączone.
  • Słychać klikanie pod naczyniami stojącymi na płycie.
  • Pikanie pod garnkami stojącymi na płycie indukcyjnej.

Dotyczy

  • Płyta indykcyjna

Rozwiązanie

Jeśli włączysz płytę indukcyjną, mimo braku ustawienia mocy grzania na poszczególnych polach, a będą stały na niej naczynia, np. garnki lub patelnie, możesz usłyszeć charakterystyczny dźwięk "klikania" lub "cykania". Dźwięk można porównać do "brzdęku" uderzenia łyżeczki w dno naczynia lub przylgnięcia magnesu do dna naczynia

Opisany powyżej dźwięk jest normalny i jest oznaką prawidłowej pracy urządzenia. 

"Klikanie" jest efektem skanowania obecności naczynia na powierzchni pola indukcyjnego. Płyta sprawdza, czy znajduje się na niej naczynie oraz wykrywa powierzchnię jego dna. Dzięki tej czynność możesz uruchomić grzanie na poszczególnych polach - jeśli płyta nie wykryje naczynia to nie pozwoli na włączenie grzania. 

Dźwięk ten będzie słyszalny na wszystkich polach na których stoją naczynia, a nie jest uruchomione grzanie. 

Wskazówka! Jeśli chcesz żeby dźwięk zniknął, zdejmij naczynia z niegrzejących pól lub wyłącz płytę. 

Podczas pracy płyty indukcyjnej możesz spotkać się z różnymi dźwiękami. Jeśli chcesz się o nich dowiedzieć więcej, zapoznaj się z poniższymi artykułami: