Jak zmienić wyświetlanie temperatury z Fahrenheita na Celsjusza w klimatyzatorze przenośnym?

Ostatnia aktualizacja 23.08.2021 09:48

Problem

  • Czy mogę zmienić rodzaj temperatury na klimatyzatorze?

Dotyczy

  • Klimatyzatory przenośne

Rozwiązanie

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” temperatury przez ok. 3 sekundy.
  2. Wyświetlacz zmienia się ze stopni na Fahrenheita lub odwrotnie.

Przyczyna

  • Nie można zmienić temperatury.