Odprowadzanie skroplin z klimatyzatorów przenośnych EXP26U338HW, EXP34U338HW, EXP26U338CW i EXP34U338CW

Ostatnia aktualizacja 01.09.2021 16:28

Problem

  • Do którego otworu podpiąć wężyk do odprowadzania skroplin z klimatyzatora EXP26U338HW, EXP34U338HW, EXP26U338CW i EXP34U338CW?
  • Jak odprowadzać skropliny z klimatyzatora EXP26U338HW, EXP34U338HW, EXP26U338CW i EXP34U338CW?

Dotyczy

  • Klimatyzator przenośny EXP26U338HW
  • Klimatyzator przenośny EXP34U338HW
  • Klimatyzator przenośny EXP26U338CW
  • Klimatyzator przenośny EXP34U338CW

Rozwiązanie

  • W klimatyzatorach przenośnych z funkcją grzania (pompą ciepła) w zależności od trybu pracy klimatyzatora wężyk do odprowadzania skroplin należy podłączyć do dedykowanego otworu - dla trybu suszenie należy wężyk podłączyć do górnego korka opisanego jako "Korek odpływowy dla trybu suszenia", natomiast przy funkcji grzania należy wężyk podpiąć do "Korka odpływowego dla pompy ciepła". Przy trybie wentylacja, auto oraz chłodzenie nie ma konieczności podłączania wężyka. Poniżej rysunek :

  • W klimatyzatorach, które nie posiadają pompy ciepła (funkcji grzania) zastosowany jest wyłącznie jeden otwór spustowy - ten, który na rysunku opisany jest jako "Korek odpływowy dla trybu suszenia". Do tego korka należy podłączyć wężyk przy trybie suszenia.
  • Po zakończeniu korzystania z urządzenia (zakończenie sezonu) należy odkręcić dolny korek oraz przechylić urządzenie, aby opróżnić skropliny, które zebrały się w trakcie pracy urządzenia :


Przyczyna

  • Skropliny w każdym trybie (nie licząc wentylacji) powstają z pary wodnej zawartej w powietrzu z danego pomieszczenia