Pilot klimatyzatora pokazuje niewłaściwą skalę temperatury

Ostatnia aktualizacja 30.06.2021 14:01

Problem

  • Jak zmienić skalę temperatury ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza, lub na odwrót

Dotyczy

  • Klimatyzatory przenośne

Rozwiązanie

W celu zmiany ustawienia skali temperatury, należy wcisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski "+" i "-" na dołączonym do urządzenia pilocie.