Przechowywanie klimatyzatora w okresie zimowym

Ostatnia aktualizacja 01.09.2021 13:02

Problem

 • Jak przechowywać klimatyzator w okresie zimowym?
 • Jak przygotować klimatyzator do pracy po nieużywaniu urządzenia przez dłuższy czas?

Dotyczy

 • Klimatyzator przenośny

Rozwiązanie

Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas:

 1. Opróżnić całkowicie zbiornik na skropliny i pozostawić korek dolnego otworu odpływowego i gumową zatyczkę otwarte wystarczająco długo, aby wypłynęły wszystkie skropliny. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika, gdy nie będzie już wypływać woda, zamontować korek i gumową zatyczkę. 
 2. Wymontować i wyczyścić filtr, a następnie, gdy całkowicie wyschnie, ponownie go zamontować.
 3. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.
 4. Przechowywać klimatyzator w chłodnym i suchym miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur i nadmiernej ilości kurzu oraz gdzie zapewniona jest dobra wentylacja.

Przed ponownym użyciem klimatyzatora:

 1. Upewnić się, że filtr i korek odpływowy znajdują się na swoim miejscu.
 2. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest w dobrym stanie (nie jest pęknięty ani uszkodzony).
 3. Umieścić nowe baterie w pilocie zdalnego sterowania.
 4. Zainstalować klimatyzator zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji instalacji