Po włączeniu nawiżacza powietrza, oczyszczacz zwiększa intensywność pracy

Ostatnia aktualizacja 30.03.2021 13:52

Problem

  • Wspólna praca oczyszczacza i nawilżacza
  • Oczyszczacz włącza się po uruchomieniu nawilżacza

Dotyczy

  • Oczyszczacze powietrza

Rozwiązanie

Zastosowane w oczyszczaczu czujniki badają poziom zanieczyszczenia w powietrzu, a na podstawie odczytów urządzenie dostosowuje intensywność pracy  (tryb Smart).

W zależności od rodzaju stosowanego nawilżacza powietrza, oczyszczacz może reagować na jego pracę zwiększając poziom mocy.
Wytwarzana przez nawilżacze ultradźwiękowe mgiełka oraz przez nawilżacze ewaporacyjne para wodna, może zostać odczytana przez czujniki oczyszczacza jako zanieczyszczenie.

Zalecamy aby oba urządzenia nie były stosowanie jednocześnie w tym samym pomieszczeniu.