Wellbeing App - Ile kont można podłączyć do tego samego urządzenia?

Ostatnia aktualizacja 16.08.2021 09:59

Problem

  • Ile kont można podłączyć do tego samego urządzenia?

Dotyczy

  • Aplikacja Wellbeing

Rozwiązanie

Do tego samego urządzenia można podłączyć tylko jedno konto.
Jeśli spróbujesz połączyć się z tym samym urządzeniem za pomocą drugiego konta, zostanie ono połączone tylko z drugim kontem. 

Aby używać więcej niż jednego telefonu do sterowania urządzeniem, zaloguj się przy użyciu tego samego konta na wszystkich telefonach.