Z oczyszczacza Pure A9 wydobywa się dźwięk "tykania".

Ostatnia aktualizacja 03.12.2020 13:02

Problem

  • Podczas pracy oczyszczacza słychać dźwięk "tykania".

Dotyczy

  • Oczyszczaczy wyposażonych w funkcję "PlasmaWave",
  • Oczyszczaczy z serii Pure A9.

Rozwiązanie

  1. Aby wyciszyć dźwięki należy wyłączyć funkcję "PlasmaWave". Funkcję tę można wyłączyć przytrzymując przycisk "Auto" przez 3 sekundy. 
  2. Aby włączyć funkcję ponownie należy zastosować tą samą konfigurację.

Przyczyna

  • Dźwięk pojawia się podczas korzystania z funkcji "PlasmaWave"
  • Jeżeli na panelu sterowania oczyszczacza widoczna jest kontrolka funkcji "PlasmaWave", odgłos "tykania" jest normalnym zjawiskiem
  • Natężenie dźwięku może się różnić od środowiska, w którym znajduję się urządzenie np. bardzo zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu