Jak przechowywać odkurzacz bezprzewodowy?

Ostatnia aktualizacja 01.09.2021 16:47

Problem

  • Czy odkurzacz ma się znajdować w stacji ładującej, nawet po naładowaniu?
  • Jak przechowywać odkurzacz, kiedy nie jest użytkowany?

Dotyczy

  • Odkurzacze bezprzewodowe

Rozwiązanie

Aby wydłużyć żywotności baterii odkurzacza, ten powinien znajdować się zawsze na podłączonej do zasilania stacji ładującej. Nawet kiedy bateria zostanie w pełni naładowana.

Przyczyna

Baterie tego typu zdecydowanie bardziej tracą na pojemności, gdy rozładują się do wartości bliskich zeru, niż gdy są podłączone do bazy.

Bateria po naładowaniu pobiera jedynie znikome ilości prądu na podtrzymanie jej maksymalnej pojemności, nie działa to na nią szkodliwie.