Długość trwania programów prania i suszenia

Ostatnia aktualizacja 19.04.2022 15:53

Problem

 • Ile trwa program prania?
 • Ile trwa program suszenia?
 • Dlaczego nie są podane czasy trwania programów?
 • Jaki jest czas trwania suszenia?
 • Jaki jest czas trwania prania?

Dotyczy

 • Pralki ładowana od przodu
 • Pralki ładowana od góry
 • Pralki do zabudowy
 • Pralko suszarki
 • Suszarki 

Rozwiązanie

Długość trwania niektórych programów znajdziesz w Instrukcji Obsługi w punkcie: "Parametry eksploatacyjne".

Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania oraz temperatura otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości. Czas trwa cyklu może również zależeć od ciśnienia wody, napięcia zasilania oraz temperatury doprowadzanej wody. Przykłady wpływu przykładowych czynników poniżej:

 • Przy niepełnym wsadzie czas trwania cyklu jest krótszy.
 • Nieodpowiednia temperatura otoczenia i/lub źle odwirowane pranie mogą spowodować wydłużenie czasu trwania cyklu (dotyczy suszarek)


Długość trwania programu podana jest na wyświetlaczu urządzenia.

Urządzenia pralnicze obliczają czas prania i suszenia odpowiednio do wielkości ładunku i rodzaju prania, a następnie pokazuje go na wyświetlaczu. Czas pracy widoczny na wyświetlaczu może ulec skróceniu lub wydłużeniu w celu zapewnienia jak najlepszego efektu przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii.

Warto pamiętać, że czas pojawi się na wyświetlaczu urządzenia tylko wtedy, gdy pralka posiada taką funkcjonalność. Pralki bez cyfrowego wskaźnika czasu nie będą go wyświetlały. Informację o rodzaju i wyglądzie wyświetlacza znajdziesz w opisie urządzenia oraz instrukcji obsługi.


Dlaczego nie są podane dokładne czasy pracy wszystkich programów?

Czas trwania każdego programu nie jest stały. Szereg czynników o których wspominamy powyżej ma wpływ na to kiedy cykl prania lub suszenia się zakończy. Wszystkie urządzenia posiadające wyświetlacz cyfrowy wskazują na nim przewidywany czas. Instrukcje obsługi pralek, które nie posiadają takiego wyświetlacza, zawierają szczegółowy informacje o parametrach eksploatacyjnych najczęściej używanych programów.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.