Jak aktywować funkcję „Zdalny start” w mojej pralce podłączonej do Wi-Fi?

Ostatnia aktualizacja 23.08.2021 10:35

Problem

  • Jak aktywować zdalny start w mojej pralce podłączonej do Wi-Fi?

Dotyczy

  • Pralki z funkcją Connectivity

Rozwiązanie

Celem tej funkcji jest zdalne sterowanie niektórymi funkcjami pralki (uruchamianie lub zatrzymywanie programu).

Gdy aplikacja jest zainstalowana i połączenie Wi-Fi jest aktywne, opcja „Zdalne uruchamianie” pojawia się w opcjach dostępnych dla każdego programu.

Aby aktywować „Zdalny start”:

  1. Na ekranie listy programów wybierz żądany program, naciskając pasek „Programy”.
  2. Na ekranie podsumowania programu dotknij  aby wejść do listy opcji.
  3. Naciśnij pasek „Zdalny start”, aby aktywować opcję (stan AKTYWNY).
  4. Naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby aktywować opcję „Zdalny start”.