Jak ustawić funkcję AutoDose w mojej pralce Electrolux

Ostatnia aktualizacja 11.10.2023 12:43

Problem

  • Jak ustawić funkcję AutoDose w mojej pralce Electrolux

Dotyczy

  • Pralki Electrolux z funkcją AutoDose

Rozwiązanie

1 . Aby wejść w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Temperatura (1) i Wirowanie (2) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET” (3) po lewej stronie wyświetlacza i migająca ikona zbiornika detergentu (4) i wskaźnik zbiornika zmiękczacza (5) po prawej stronie wyświetlacza.


2) Naciśnij przycisk zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).


3. PRZED USTAWIENIEM ZBIORNIKA ZMIĘKCZACZA MUSISZ OBOWIĄZKOWO USTAWIĆ ZBIORNIK DETERGENTU

4 Obraz importu słów Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik detergentu AutoDose pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby go włączyć, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

5 Naciśnij ponownie przycisk zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).


6. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby obniżyć dawkę.
Minimalna dawka to 1 ml


7. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AutoDose zostanie włączony.

MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


8. Dotknij przycisku Zbiornik zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).

9 Obraz importu słów Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik zmiękczacza AUTODOSE pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA AKTYWOWAĆ GO W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby go aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

10. Dotknij ponownie przycisku zbiornika zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).

11. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby ustawić dawkę w dół. Minimalna dawka to 1 ml.

12. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AD zostanie włączony. MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


PODSUMOWNIE

TRYB KONFIGURACJI (1)
TRYB STANDARDOWY (2)
ZBIORNIK DETERGENTU
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ
ZBIORNIK ZMIĘKCZACZA
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ


(1): STAN ZESTAWU ZBIORNIKA PODCZAS TRYBU KONFIGURACJI

(2): DZIAŁANIA MOŻLIWE W TRYBIE STANDARDOWYM

Napisz opinię
Napisz opinię

Twoja opinie jest dla nas ważna. Pomóz nam udoskonalić nasze urządzenia.