Pralka wyświetla kłódkę i nie reaguje na przyciski

Ostatnia aktualizacja 06.07.2023 07:33

Problem

  • Na wyświetlaczu pralki pojawiła się kłódka i urządzenie nie reaguje na przyciski
  • Jak wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi w pralce?
  • Blokada rodzicielska w pralce - jak wyłączyć?
  • Pralka jest zablokowana, nie można uruchomić programu, na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki

Dotyczy

  • pralki
  • pralko-suszarki

Rozwiązanie

Na wyświetlaczu pralki niespodziewanie pojawiła się kontrolka w formie symbolu kłódki, co oznacza, że pralka została zablokowana w trybie zabezpieczenia przed dziećmi. W rezultacie urządzenie nie reaguje na wciskanie przycisków i nie można uruchomić programu prania.

Aby wyłączyć blokadę rodzicielską w pralce, należy podjąć kilka kroków. Przede wszystkim warto sprawdzić instrukcję obsługi pralki, ponieważ różne modele mogą mieć nieco różne procedury.

W niektórych przypadkach konieczne może być jednoczesne przytrzymanie kilku przycisków lub wykonanie innych kombinacji klawiszy. Jeśli podstawowe metody nie działają, warto sprawdzić instrukcję obsługi lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wyłączania blokady rodzicielskiej dla danego modelu.

Po pomyślnym wyłączeniu blokady rodzicielskiej pralka powinna powrócić do normalnego trybu pracy, umożliwiając uruchomienie programu prania i korzystanie z innych funkcji urządzenia.

Warto pamiętać, że blokada rodzicielska w pralce jest przydatną funkcją, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub zmianom programu przez dzieci. Jednak jeśli nie jest już potrzebna, ważne jest umiejętne wyłączenie blokady zgodnie z instrukcjami producenta, aby móc swobodnie korzystać z pralki.


1. Wyświetlana kłódka wskazuje, że funkcja „Zabezpieczenie przed dziećmi” została aktywowana.


2. Włączenie blokady rodzicielskiej uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek czynności poza włączaniem i wyłączaniem urządzenia za pomocą przycisku / pokrętła sterującego.

3. Istnieje wiele różnych konfiguracji panelu sterowania - sposoby aktywacji/dezaktywacji blokady różnią się między sobą

Zazwyczaj przyciski blokady rodzicielskiej zostaną zaznaczone na panelu sterowania (przykład poniżej). Jeśli nie są, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia

W niektórych modelach w celu wyłączenia blokady rodzicielskiej należy nacisnąć dwa przyciski, w innych modelach tylko jeden przycisk przez kilka sekund.

przykładowe rozdziały w instrukcji obsługi pralki


4. Jeśli masz problemy ze zdjęciem zabezpieczenia przed dziećmi, odłącz urządzenie od zasilania na około 5-10 minut przed ponowną próbą.

5. W przypadku urządzeń z przyciskiem programu można zwykle usunąć blokadę rodzicielską natychmiast po włączeniu urządzenia.

6. W przypadku urządzeń z pokrętłem programów konieczne może być odblokowanie go w ostatnio używanym programie lub przejście przez każdy program, próbując usunąć blokadę rodzicielską.


Przykłady konfiguracji paneli sterowania i metod aktywacji/dezaktywacji blokady rodzicielskiej


Panel nr. 1 

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 8 (Pods®), aż na wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie symbol kłódki.

Po wyłączeniu urządzenie zapamięta wybór tej opcji.


Panel nr. 2

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania. Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 8 (Łatwe prasowanie), aż na wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie symbol kłódki

Po wyłączeniu urządzenie zapamięta wybór tej opcji.

Funkcja blokady uruchomienia nie jest dostępna przez kilka sekund po włączeniu urządzenia.


Panel nr. 3

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać , aż wskaźnik kłódki włączy/wyłączy się.

Opcję można włączyć:

Po naciśnięciu  : możliwość wyboru opcji oraz pokrętło wyboru programów zostaną zablokowane.

Przed naciśnięciem : urządzenie nie uruchomi się.


Panel nr. 4 (starsze modele)

Funkcja Blokada Uruchomienia pozostaje włączona również wtedy, gdy urządzenie nie pracuje. 

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 6 sekund przyciski 6 oraz 7, aż na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie ikona kłódki

Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji: 

1. Przed naciśnięciem przycisku 8 (START/PAUZA): nie będzie możliwe uruchomienie pralki. 

2. Po naciśnięciu przycisku 8: nie będzie możliwa zmiana programu ani opcji. 


Panel nr. 5

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać  i  , aż wskaźnik kłódki włączy/wyłączy się.

Opcję można włączyć:

Po naciśnięciu START/PAUZA: możliwość wyboru opcji oraz pokrętło wyboru programów zostaną zablokowane.

Przed naciśnięciem START/PAUZA: urządzenie nie uruchomi się.


Panel nr. 6

 Aby włączyć/wyłączyć opcję blokady, należy jednocześnie dotknąć przycisków  i  aż zaświeci się/ zgaśnie wskaźnik  .

Opcję tę należy włączać po dotknięciu przycisku : przyciski zostaną zablokowane (za wyjątkiem przycisku WŁ/WYŁ)


Jeśli nadal występują problemy z pralką podczas dezaktywacją blokady uruchomienia, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Przyczyna

  • Zabezpieczenie przed dziećmi zostało aktywowane, przez co urządzenie nie reaguje na polecenia
Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.