Pralka wyświetla komunikat o błędzie EF0, EFo, EF3 lub emituje 15 sygnałów dźwiękowych/15 mignięć, z pralki wycieka woda

Ostatnia aktualizacja 05.03.2024 12:30

Problem

 • Pralka wyświetla komunikat o błędzie EF0, EFo, EF3 lub emituje 15 sygnałów dźwiękowych/15 mignięć
 • Kod błędu EF0 lub EF3 w pralce
 • Wyciek wody z pralki

Dotyczy

 • Pralka ładowana od przodu
 • Pralka ładowana od góry
 • Pralko-suszarka

Rozwiązanie

Komunikat ostrzegawczy EF0 lub EF3 na wyświetlaczu pralki może mieć kilka przyczyn.

Jeśli jako przyczynę ostrzeżenia zidentyfikujesz jeden z poniższych punktów, komunikat znika automatycznie po zakończeniu programu lub po ponownym uruchomieniu następnego programu

1. Zastosowano zbyt dużo detergentu  

 • Używanie zbyt dużej ilości detergentu może powodować nadmierne pienienie.
 • Wyłączyć urządzenie i pozostawić na kilka godzin, aż piana opadnie, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.    


Pamiętaj! Zawsze przed użyciem jakiegokolwiek detergentu do prania lub płukania należy sprawdzić zalecenia umieszczone na opakowaniu przez jego producenta, które dotyczą stosowania. Najczęściej nie należy używać kapsułek wieloskładnikowych do wkładu prania mniejszego niż 4 kg, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo powstania zbyt dużej ilości piany z powodu zbyt dużej ilość detergentu względem ilości prania.

2. Wyczyścić szufladę na detergenty  

3. Sprawdzić, czy w pralce nie utknęło pranie  

Pranie, które utknęło pomiędzy uszczelką drzwi i szybą może powodować wyciek z drzwi i przedostawanie się wody na dolną tacę.   

 • Należy odłączyć urządzenie od dopływu wody i zasilania elektrycznego, a następnie umieścić ręcznik za pralką na podłodze.
 • Lekko odchylić urządzenie do tyłu, aby odstęp pomiędzy podłogą i przednią listą wynosił 10-15 cm.
 • Przytrzymać urządzenie w tym położeniu przez około 30-40 sekund, aby woda z dolnej tacy spłynęła na ręcznik.
 • Opuścić urządzenie na podłogę i podłączyć. Sprawdzić dopływ i odpływ wody.
 • Sprawdzić, czy filtry węża dopływowego i zaworu wodnego są czyste (tam gdzie wąż dopływowy jest przykręcony do urządzenia i na zaworze dopływowym).
 • Uruchomić cykl prania i sprawdzić, czy problem został wyeliminowany

4. Sprawdzić, czy na spodzie występuje wyciek – filtr włókien  

 • Wyjąć filtr i wyczyścić go zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Sprawdzić, czy filtr i jego uszczelka nie jest uszkodzona.
 • Jeśli filtr jest sprawny, należy go zamontować i dokręcić ręcznie.  

5. Sprawdzić wąż doprowadzający wodę  

Wyciek z węża może spowodować wyciek wody do wnętrza pralki w pobliżu tylnego panelu, dlatego należy sprawdzić podłączenie węża do kranu i urządzenia.

Jeśli taka będzie przyczyna, maszynę należy pochylić, jak opisano w „Sprawdzić, czy w pralce nie utknęło pranie”, aby można było ponownie uruchomić urządzenie.  

6. Sprawdzić uszczelkę drzwi  

 • Usterka pralki może być spowodowana nieszczelną uszczelką drzwi urządzenia. Należy to sprawdzić, otwierając drzwi i sprawdzając uszczelkę drzwi.

 • Uszczelka nie może być uszkodzona, popękana ani podziurawiona. Jeśli uszczelka drzwi jest uszkodzona, należy zlecić jej wymianę serwisantowi.
 • Nie należy używać urządzenia zanim usterka nie zostanie wyeliminowana.
 • Zamknąć dopływ wody do urządzenia.  Jeśli pomimo powyższych porad urządzenie nadal wyświetla błąd, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.