Suszarka nie suszy, nie suszy prawidłowo, suszenie trwa zbyt długo

Ostatnia aktualizacja 04.07.2023 13:25

Problem

 • Suszarka nie suszy
 • Suszarka nie dosusza ubrań (słaby efekt suszenia)
 • Po zakończeniu cyklu suszenia pranie jest nadal mokre
 • Cykl suszenia w suszarce trwa zbyt długo (nie kończy się)

Dotyczy

 • Suszarka wywiewowa
 • Suszarka kondensacyjna
 • Suszarka z pompą ciepła

Rozwiązanie

Mimo przeprowadzenia cyklu suszenia, po jego zakończeniu pranie nadal jest mokre lub efekt suszenia jest niezadowalający. Problemem jest również wydłużony czas trwania cyklu suszenia, który zdaje się nie kończyć. Niezależnie od ustawień czasowych, suszarka nadal pracuje i nie osiąga oczekiwanego rezultatu.

Taka sytuacja może wynikać z różnych przyczyn. Może to być spowodowane uszkodzonym elementem grzejnym, który nie generuje wystarczającego ciepła do skutecznego suszenia. Inną możliwością jest uszkodzenie wentylatora, który odpowiada za krążenie powietrza wewnątrz suszarki, co może prowadzić do nieefektywnego procesu suszenia.

W takim przypadku, zaleca się przeprowadzenie kilku działań naprawczych. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy filtr w suszarce jest czysty i nie jest zablokowany, ponieważ to może wpływać na efektywność suszenia. Następnie, warto skontaktować się z serwisem technicznym, aby sprawdzić elementy grzewcze i wentylator suszarki oraz wymienić je, jeśli jest to konieczne.

Nie należy ignorować problemu z suszarką, gdy suszarka nie suszy lub nie dosusza prania, ponieważ to może prowadzić do zatrzymania się cyklu suszenia lub uszkodzenia innych części suszarki. Właściwa diagnoza i naprawa pozwolą przywrócić suszarce jej pełną funkcjonalność i skuteczność w suszeniu ubrań.

1. Różnica między suszarkami z pompą ciepła a suszarkami kondensacyjnymi lub suszarkami wywiewowymi

 • Suszarki bębnowe wyposażone w pompę ciepła zapewniają bardzo delikatne i energooszczędne suszenie w niskiej temperaturze (maks. 54°C), równocześnie jednak czas suszenia będzie nieco dłuższy niż w urządzeniach o dużym zużyciu energii. Jest to normalne i nie oznacza usterki urządzenia.
 • W przypadku tych suszarek może się wydawać, że urządzenie nie grzeje przez długi czas na początku cyklu suszenia. Dzieje się tak, ponieważ cała energia pompy ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania i odparowywania wody / wilgoci z odzieży. Po prostu pozwól urządzeniu przejść przez wybrany cykl, aż zostaną osiągnięte pożądane rezultaty suszenia zgodnie z wybranym cyklem i opcjami.
 • Otwarcie drzwi w trakcie cyklu w celu sprawdzenia odzieży spowoduje wydłużenie cyklu o co najmniej pół godziny po każdym otwarciu drzwi. Dzieje się tak, ponieważ osiągnięcie przez pompę ciepła pełnego ciśnienia roboczego w systemie grzewczym zajmuje dużo czasu.
 • Niektóre modele oferują cykl szybkiego suszenia z krótszym czasem. Możesz użyć tego cyklu, jeśli nie masz czasu czekać na zakończenie normalnego cyklu suszenia. Korzystanie z tego programu zwiększa zużycie energii i poziom hałasu, ponieważ pompa ciepła będzie pracować z pełną mocą i prędkością przez cały cykl suszenia.Jeśli suszarka nie suszy w sposób zadowalający, może to mieć kilka przyczyn:

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki przy najniższym możliwym zużyciu energii, suszarkę należy regularnie czyścić i stosować odpowiedni cykl i opcje w odniesieniu do rodzaju odzieży, którą chcesz suszyć.
 • W przypadku korzystania z cykli automatycznych ważne jest, aby odzież była sortowana i suszona zgodnie z jej rodzajem.
 • W przypadku niektórych rodzajów odzieży (np. z bardzo grubymi szwami) może być konieczne dodatkowe suszenie po suszeniu w cyklu czasowym (trwającym dłużej niż 10 minut, ponieważ ostatnie 10 minut cyklu obejmuje chłodzenie bez ogrzewania).Aby zapewnić jak najlepsze rezultaty suszenia przy optymalnym zużyciu energii, zapoznaj się ze wskazówkami poniżej:

2. Za każdym razem dobrze odwirować pranie przed suszeniem (co najmniej 800 rpm).

3. Nie przekraczać maksymalnego rozmiaru załadunku / nie przeciążać urządzenia

 • Wskazanie ilości załadunku w instrukcji zawsze odnosi się do wagi suchego prania.
 • Wybierz odpowiedni program suszenia dla rzeczy w bębnie.
 • Przeciążenie może zmniejszyć cyrkulację ciepła wokół odzieży, wydłużając tym samym czas suszenia.
 • Rozplątać ubrania przed włożeniem ich do suszarki, aby skrócić czas schnięcia.

4. Wybierz odpowiedni program suszenia.

 • Upewnij się, że odpowiedni rodzaj prania i symbole pielęgnacji na metce prania są zgodne z programem suszenia.
 • Tabela programów dostępna jest w instrukcji obsługi suszarki.

5. W przypadku programów automatycznych z kontrolowaną wilgotnością, takich jak „Bawełna do szafy”, wybierz wyższy poziom wysuszenia, np. Ekstra suszenie.

Programy suszarek są zasadniczo sterowane czasem (programy czasowe) lub wilgotnością (programy automatyczne). Sprawdź dostępne programy w instrukcji obsługi

6. Jeśli wsad składa się z tkanin o różnej grubości lub z różnych rodzajów, należy posortować pranie według grubości i rodzaju tkaniny i suszyć oddzielnie.

W zależności od modelu, niektóre urządzenia oferują również specjalne programy, takie jak „MIX XL”, „JEANS” czy „Pościel”, które są odpowiednie dla różnych rodzajów tkanin lub bielizny o różnej grubości.

7. Suszenie poduszek, poduszek i kołder:

Najpierw sprawdź w instrukcji obsługi, czy urządzenie nadaje się do suszenia poduszek, poduszek i kołder.

Ostrzeżenie: jeśli nie jest odpowiednie, istnieje ryzyko, że urządzenie może się przegrzać i ulec uszkodzeniu.

Jeśli urządzenie nadaje się do suszenia poduszek, poduszek i kołder, należy ustawić program suszenia poduszek / poduszek / kołdry zgodnie z instrukcją obsługi.

Na przykład, jeśli poduszki nie są całkowicie suche od wewnątrz po wysuszeniu, możesz użyć dodatkowego cyklu, aby zakończyć proces suszenia. (Czas trwania dłuższy niż 10 minut, ponieważ ostatnie 10 minut cykli obejmuje chłodzenie bez ogrzewania).

8. Ustaw opcję DRY PLUS na MAX, jeśli Twoja suszarka jest w nią wyposażona.

9. Suszenie lekko wilgotnej odzieży:

Jeśli chcesz dokończyć suszenie ubrań, które są prawie suche, możesz użyć cyklu czasowego (trwającego ponad 10 minut, ponieważ ostatnie 10 minut cykli obejmuje chłodzenie bez ogrzewania).

Automatyczne cykle suszenia (sterowane poziomem wilgotności) nie mogą być stosowane do ubrań, które są tylko lekko wilgotne.

10. Ustaw opcję pozostałego poziomu wilgotności na najwyższy poziom suszenia, jeśli Twoja suszarka jest w niego wyposażona.

Sprawdź ustawienie standardowych poziomów suszenia zgodnie z instrukcją obsługi. Aby uzyskać najlepsze rezultaty suszenia, należy raz ustawić wartość CO_. Nieprawidłowe ustawienie standardowych poziomów suszenia może spowodować słabe wyniki suszenia.

Poziom twardości wodySymbol na wyświetlaczu
Miękka
Średnia
Twarda


11. Dokładnie wyczyść filtr włókien po każdym cyklu suszenia

Usuń kłaczki z filtra, oczyść filtry opuszkami palców. W razie potrzeby użyj odkurzacza

Zapoznaj się z artykułem: Czyszczenie filtrów i kondensatora suszarki

Gdy filtry są brudne, ciepłe powietrze nie może prawidłowo przepływać przez filtry, co może prowadzić do słabego efektu suszenia. Może to być spowodowane użyciem zbyt dużej ilości detergentu podczas prania. W rezultacie ciepłe powietrze będzie również zawierać pozostałości detergentu podczas suszenia, co może spowodować zatkanie filtra.

Należy pamiętać, że filtr może wydawać się czysty, ale nadal jest zablokowany.

Możesz sprawdzić stan filtra, trzymając go pod światło i upewnić się że jest przeźroczysty

Jeśli filtr pomimo czyszczenia nadal jest zatkany, nalezy go wymienić

Filtry i akcesoria są dostępne w sklepie internetowym

Dodarkowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia można znaleźć w instrukcji obsług twojej suszarki

12. Wyczyść skraplacz i komorę skraplacza suszarki (tylko w przypadku suszarek z pompą ciepła i suszarek kondensacyjnych).

Zabrudzenie skraplacza powoduje, że ciepłe powietrze nie może zostać odpowiednio skroplone, z powodu niewystarczającego przepływu powietrza może to spowodować słaby efekt suszenia i znaczny wzrosty zużycia energii

Zabrudzenie skraplacza może być także przyczyną, dla której urządzenie się nie nagrzewa.

Zapoznaj się z artykułem: Czyszczenie filtrów i kondensatora suszarki

Suszarki z pompą ciepła

Suszarki kondensacyjne

13. Wyczyść żebra bębna i bęben octem czyszczącym (modele z 2011 r.).

Jeśli żebra bębna lub bęben zostaną zabrudzone płynem do zmiękczania tkanin podczas prania, może to spowodować słabe wyniki suszenia.

14. Wyczyść paski do pomiaru wilgotności białym octem (2 metalowe paski znajdują się po wewnętrznej stronie poniżej otworu drzwi, modele od 2011).


Jeśli paski do pomiaru wilgotności zostaną zabrudzone podczas prania środkiem zmiękczającym do tkanin, może to spowodować słabe wyniki suszenia.

15. Sprawdź, czy wąż odprowadzający powietrze nie jest zatkany lub zagięty na pół (tylko w przypadku suszarek wywiewowych).

Kiedy wąż odprowadzający powietrze jest zatkany lub zagięty na pół, ciepłe powietrze nie może zostać prawidłowo odprowadzone, co powoduje słabe wyniki suszenia.

16. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż + 5°C i niższa niż + 35°C

 • Optymalna temperatura pokojowa zapewniająca najlepsze rezultaty suszenia to 19–24 ° C.
 • Jeśli temperatura otoczenia jest za niska lub za wysoka, suszarka może nie działać prawidłowo
 • Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska, czas suszenia wydłuży się (w temperaturach od 10˚C do 15˚C czas suszenia może wydłużyć się o 30%, a w temperaturach od 5˚C do 10˚C czas suszenia może wydłużyć się aż o 50%.)

17. Sprawdź, czy produkt jest podłączony do gniazdka elektrycznego lub gniazdka z uziemieniem.

 • Jeśli urządzenie nie jest uziemione, układ pomiarowy nie będzie działał prawidłowo, a urządzenie może stwierdzić, że odzież jest sucha w niewłaściwym czasie.
 • Jeśli urządzenie nie jest uziemione, istnieje ryzyko porażenia prądem!

18. Zresetuj urządzenie

Wyjmij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 3 minuty, a następnie podłącz ją ponownie.

19. Sprawdź, czy urządzenie wyświetla kod błędu

Komunikatem błędu może być kod na wyświetlaczu, migająca dioda LED lub sekwencja sygnałów dźwiękowych.

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub naszą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów.

20. Sprawdź, czy urządzenie się nagrzewa:

Najpierw wyczyść urządzenie jak opisano powyżej, a następnie rozpocznij cykl trwający co najmniej 120 minut bez obciążenia.

Po jednej godzinie otwórz drzwi i sprawdź, czy bęben jest w środku gorący (pozostało co najmniej 20 minut na wyświetlaczu).

Jeśli wnętrze bębna jest gorące, system grzewczy działa. W suszarkach wyposażonych w pompę ciepła często można również usłyszeć świst lub chlupotanie urządzenia, gdy się wyłącza.

Jeśli po godzinie programu urządzenie nadal się nie nagrzewa, prawdopodobnie wystąpiła usterka techniczna - zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Przyczyna

 • Mimo przeprowadzenia cyklu suszenia, po jego zakończeniu pranie nadal jest mokre lub efekt suszenia jest niezadowalający. Problemem jest również wydłużony czas trwania cyklu suszenia, który zdaje się nie kończyć. Niezależnie od ustawień czasowych, suszarka nadal pracuje i nie osiąga oczekiwanego rezultatu.
 • Taka sytuacja może wynikać z różnych przyczyn. Może to być spowodowane uszkodzonym elementem grzejnym, który nie generuje wystarczającego ciepła do skutecznego suszenia. Inną możliwością jest uszkodzenie wentylatora, który odpowiada za krążenie powietrza wewnątrz suszarki, co może prowadzić do nieefektywnego procesu suszenia.
 • W takim przypadku, zaleca się przeprowadzenie kilku działań naprawczych. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy filtr w suszarce jest czysty i nie jest zablokowany, ponieważ to może wpływać na efektywność suszenia. Następnie, warto skontaktować się z serwisem technicznym, aby sprawdzić elementy grzewcze i wentylator suszarki oraz wymienić je, jeśli jest to konieczne.
 • Nie należy ignorować problemu, gdy suszarka nie suszy lub nie dosusza prania, ponieważ to może prowadzić do zatrzymania się cyklu suszenia lub uszkodzenia innych części suszarki. Właściwa diagnoza i naprawa pozwolą przywrócić suszarce jej pełną funkcjonalność i skuteczność w suszeniu ubrań.
Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.