W jakich temperaturach otoczenia może pracować suszarka?

Ostatnia aktualizacja 01.09.2021 13:03

Dotyczy

  • Suszarka z pompą ciepła
  • Suszarka bez pompy ciepła

Rozwiązanie

Suszarka jest przeznaczona do użytku przy temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C

UWAGA!
Prawidłowe działanie urządzenia można zagwarantować tylko w określonym zakresie temperatury