Jak poprawić efektywność suszenia naczyń w zmywarce?

Ostatnia aktualizacja 22.04.2024 11:56

Problem

 • Naczynia nie są dosuszone
 • Suszenie w zmywarce nie jest efektywne

Dotyczy

 • Zmywarki

Rozwiązanie

 1. W fazie suszenia nagromadzone w naczyniach podczas ostatniego płukania ciepło powoduje odparowanie kropel wody z ich powierzchni. Efekty suszenia mogą się różnić w zależności od możliwości nagromadzenia ciepła przez materiał, z którego wykonane jest naczynie.
  • Naczynia z tworzyw sztucznych - (miski, deski do krojenia, uchwyty naczyń) magazynują mała ilość ciepła, pozostawanie kropel wody na ich powierzchni jest normalnym zjawiskiem
  • Drewno - ze względu na niską przewodność cieplną, mogą pozostawać niedosuszone. Nie zaleca się mycia elementów drewnianych w zmywarce.
  • Teflon – powłoka teflonowa może powodować niższą efektywność suszenia naczynia, ze względu na zatrzymywanie większej ilości wody
 2. Jeżeli po zmywaniu naczyń w zmywarce na ich powierzchni pozostają krople wody lub osad, zwiększaj stopniowo poziom dozowania płynu nabłyszczającego. Pamiętaj jednak, że zbyt duża jego ilość może powodować powstawanie niebieskawych zacieków.
  • Zalecamy stosowanie nabłyszczacza niezależnie od używanych detergentów do zmywania (tabelki wieloskładnikowe, które w swoim składzie zawierają nabłyszczacz), ponieważ jego ilość może okazać się niewystarczająca
 3. Sprawdź czy poziom zmiękczania jest odpowiedni do poziomu twardości wody, zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi w instrukcji obsługi
 4. Jeśli efekty pracy zmywarki są niezadowalające, zaraz po zakończonym programie uchyl drzwi zmywarki.
  Jeśli posiadasz model zmywarki z funkcją AirDry, drzwi uchylą się automatycznie (o ile funkcja ta jest aktywna), pod koniec trwania fazy suszenia. Nie zamykaj ich dopóki trwający program nie zakończy się.

UWAGA!
Pomimo, że naczynia są suche, na ścianach komory zmywarki oraz na koszach mogą pozostawać krople wody, zjawisko to jest całkowicie normalne.
Aby uniknąć moczenia naczyń poprzez spadające z wyższego kosza krople zalecamy, żeby wyładowywanie zmywarki rozpocząć od najniższego kosza.