Zmywarka powoduje zwarcie, przepalenie bezpieczników lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego

Ostatnia aktualizacja 10.08.2020 12:27

Problem

  • Zmywarka powoduje zwarcie, przepalenie bezpieczników lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego

Dotyczy

  • Zmywarka

Rozwiązanie

  • Nie należy podłączać kilku urządzeń do tego samego obwodu z bezpiecznikiem. Łączny pobór mocy obu urządzeń przekracza parametry bezpieczeństwa standardowych obwodów z bezpiecznikiem. 
  • Jeśli włączenie lub wyłączenie urządzenia powoduje uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego lub przepalenie bezpiecznika, oznacza to upływ prądu do uziemienia lub zwarcie. Jeśli do tego samego obwodu z bezpiecznikiem podłączonych jest kilka urządzeń, może to spowodować przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego.
  • Problem powinno rozwiązać podłączenie urządzenia do innego obwodu z bezpiecznikiem.


Nigdy nie należy podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza, ponieważ grozi to zwarciem lub pożarem.

  • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

 


Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.