Electrolux współpracuje z OK Google

Łatwiejsze pranie - użyj tylko kilku słów. Google umożliwia głosowe sterowanie Twoim urządzeniem. Rozpocznij pranie, zakończ, przerwij lub ustaw temperaturę - po prostu powiedz "OK Google", aby rozpocząć.

Pobierz aplikację Google Home

Podłącz urządzenie do Google Home

 • Ikona urządzenia Google Home
  1
  Ustaw urządzenie Google Home

  Upewnij się, że Twoje urządzenie Google Home jest podłączone i działa poprawnie. Jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z instrukcjami załączonymi do urządzenia Google Home. Dalszą pomoc znajdziesz na stronie
  www.google.com/home

 • Ikona Wi-Fi
  2
  Podłącz urządzenie

  Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do aplikacji “My Electrolux Care”. Jeśli tak nie jest, pobierz aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Podłącz sprzęt oraz urządzenie Google Home do tej samej sieci Wi-Fi.

 • Trzy różne ikony „dodaj”
  3
  Uruchom aplikację Google Home

  A. Dodaj (na ekranie głównym)
  B. Ustaw urządzenie
  C. Działa z Google (Czy masz już coś skonfigurowanego?)

 • Logo Electrolux
  4
  Połącz ze swoim kontem

  Upewnij się, że Twoje urządzenie Google Home jest podłączone i działa poprawnie. Jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z instrukcjami załączonymi do urządzenia Google Home. Dalszą pomoc znajdziesz na stronie
  www.google.com/home

Zdalne zarządzanie sprzętem

Uruchomione urządzenie można kontrolować za pomocą Google Home. Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze włączone, aby uruchomić je za pomocą Google Home, należy aktywować zdalną kontrolę/uruchomienie z opóźnieniem.

 
 

Aktywuj zdalne uruchomienie

Aby aktywować zdalne uruchomienie, zapoznaj się z odpowiednimi wskazówkami dotyczącymi sprzętu w Instrukcji użytkownika.

• Dla Twojego bezpieczeństwa i zgodnie z regulacjami UE
 
 

Zadaj swojemu asystentowi pytanie dotyczące pralki, suszarki lub pralko-suszarki.

Wszystkie polecenia muszą zaczynać się od „OK Google”. Przykłady:

• Uruchom pralkę.
• Wyłącz suszarkę
• Zatrzymaj / Uruchom ponownie suszarkę.
• Ustaw temperaturę prania na 30 stopni.
• Kiedy suszarka zakończy suszenie?

 

Jedno polecenie!

Przykłady prawidłowych poleceń:
OK Google, ustaw temperaturę w pralce na 30 stopni”, a potem “OK Google, uruchom pralkę”.

Przykład nieprawidłowego polecenia:
OK Google, uruchom pralkę i ustaw temperaturę na 30 stopni”.

Więcej niż jedna pralka lub suszarka?

Jeśli do Wi-Fi podłączono więcej niż jedną pralkę czy suszarkę, lepiej nadać im różne nazwy, aby Google mógł z łatwością zidentyfikować urządzenia. Podłączając urządzenie do chmury Electrolux, aplikacja zasugeruje domyślną nazwę “pralka”, a następnie “pralka 2”. Możesz zmienić nazwę urządzenia w aplikacji Electrolux, a nowa nazwa zostanie zapisana w aplikacji Google Home/Asystent.Jeśli Twoje urządzenia stoją w różnych pokojach, możesz je przypisać w aplikacji Google Home do konkretnych pomieszczeń, aby można było używać poleceń takich jak "…uruchom suszarkę w łazience" czy "…uruchom suszarkę w piwnicy".

 

Usuwanie Twojego urządzenia z Google Home

Aby usunąć urządzenie ze swojego konta Google, otwórz aplikację Google Home. Dotknij urządzenie, które chcesz usunąć. Dotknij „Odłącz usługę” i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po odłączeniu urządzenia dotknij „Gotowe”. 

Wszystkie dane podłączonego urządzenia są przechowywane ściśle w zgodzie z Oświadczeniem o prywatności danych Electrolux.